Komisiona prodaja vozila

Klobučara auto d.o.o.  nudi mogučnost komisione prodaje Vašeg automobila. Vi određujete cijenu, a mi vršimo  uslugu prodaje Vašeg vozila za Vas. Prednost takvog načina prodaje je u tome što ćete takvim načinom prodaje dobiti više za Vaš automobil, te će Vaše vozilo biti izloženo u našem prodajnom centru i objavljeno na web-u. Samim time mogućnost prodaje Vašeg automobila je veća iz razloga što će se potencijalnim kupcima moći ponuditi financiranje za predmetno vozilo putem svih naših kreditinih linija. Za Vas je takav oblik prodaje potpuno besplatan.